Opname

In onze kliniek zijn er ruime mogelijkheden om een huisdier op te nemen. De dieren die geopereerd zijn kunnen in onze recovery rustig wakker worden. Deze operatiepatiënten arriveren meestal 's ochtends en kunnen diezelfde dag weer worden opgehaald.
Soms is het nodig om een ernstig ziek dier op te nemen, zodat we hier acuut en intensief zorg aan kunnen bieden. Een enkele keer is het dan nodig om het dier meer dan één dag op te nemen om het zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen.

In de recovery hebben wij speciale hokken voor honden en katten. De hokken worden na elk gebruik goed gereinigd en ontsmet. De dieren komen op een zachte ondergrond te liggen en krijgen indien nodig een lekkere warmtemat.

Wanneer uw hond of kat wordt opgenomen voor een geplande operatie dient deze nuchter te zijn. Dat wil zeggen, de avond tevoren na 18.00 uur geen eten meer, wel water. Honden dienen tevens van tevoren goed uitgelaten te zijn, dit maakt de opname wat prettiger.
Let op ! Knaagdieren mogen nooit nuchter zijn en moeten dus gewoon eten tot het moment van operatie.
 

Voor de zeer zieke patientjes of bijzondere dieren hebben we een speciale kooi waar we extra zuurstof kunnen toedienen.

Als u uw dier komt ophalen, krijgt u van ons een nazorginstructie mee. Hier staat op waar u als eigenaar thuis op moet letten.