Darmontwikkeling.

Een kalf komt steriel ter wereld. Al tijdens, maar vooral na de geboorte komen allerlei kiemen de darmen binnen. Vooral ook heel veel goede kiemen die nodig zijn om een stabiele gezonde darm te krijgen, waardoor een kalf na enkele weken al veel minder gevoelig is voor diarree.
Een kalf heeft ten opzichte van veel andere dieren nog een extra klus te klaren. In enkele maanden tijd moeten drie van zijn vier magen zich ontwikkelen van bijna niets tot functionele herkauwersmagen.

Diarree bij jonge kalveren.

Naast goede komen er  soms ook ziekmakende kiemen de darm van het kalf binnen die kunnen zorgen voor diarree, sterfte, minder groei, minder opbrengst bij verkoop  en niet te vergeten een hoop extra werk.
In het verleden was onze kalverdiarree aanpak vaak van het type “brandblussen”. Meestal lukte het ons wel het probleem te verhelpen, maar de kwaal stak vaak de kop weer op doordat dingen over het hoofd werden gezien die het kalf kwetsbaar maken voor diarree. Om te komen tot meer duurzame verbeteringen bieden we u daarom ook een andere aanpak bij terugkerende  kalverdiarree:

Structurele aanpak: het 5 stappenplan kalverdiarree.

Dat wordt dan schoonmaken en ontsmetten is wat velen denken als we deze aanpak voorstellen.
Niet dus!
 

Het 5 stappenplan omvat de volgende onderdelen:

 • Stap 1.
  Veel vragen.  Droogstand, afkalven, biestgift, melkgift, huisvesting, bijvoeren, leeftijd waarop de diarree, aard van de diarree. Vaak geeft dit onderdeel al een sterk richtingsgevoel voor de belangrijkste punten van verbetering.
 • Stap 2.
  Het vaststellen welke infectie de diarree veroorzaakt door mestonderzoek te doen.
 • Stap 3.
  Vaststellen of de kalveren genoeg antistoffen uit biest binnen hebben gekregen en of de biest van voldoende kwaliteit is.
 • Stap 4
  Een plan van aanpak gericht op de belangrijkste bevindingen bij de eerste 3 stappen.
 • Stap 5
  Na verloop van enige tijd evaluatie van de effecten van de gekozen aanpak.

De aanpak verschilt sterk per bedrijf afhankelijk van de bevindingen en de gevonden infecties. Wat echter steeds gelijk blijft is de enorme toename van het werkplezier van degene die de kalveren verzorgt. Ook hier geldt: BETERE GEZONDHEID, BETER RESULTAAT.