Geplaatst op: 6-7-2017

Optimaliseren van levensproductie en jongveeopfok noodzaak en realiteit

Een jaar geleden schreven wij in onze nieuwsbrief: “De levensduur van onze melkkoeien moet omhoog, dat willen de zuivelorganisaties en LTO, maar ook bij veel veehouders leeft deze wens. Deze doelstelling is voor een deel ingegeven door wat de sector als maatschappelijk wenselijk ziet, maar voor u als veehouder heeft een langere levensduur ook een economisch voordeel.”

Een jaar en veel veranderde regelgeving later zijn het optimaliseren van levensproductie en jongveeopfok noodzaak en realiteit voor de komende jaren. 

Lees hierover meer in onze nieuwsbrief van de maand juli.

Afbeelding: Levensduur en levensproductie melkkoeien