Afbeelding: header-jcb-de-oosthof-kalf-in-beeld

Beste Rundveehouder,

 

 

Heeft u één van onze nieuw ontwikkelde jongveeopfok producten al gemarkeerd?

 

Vanwege alle ontwikkelingen binnen de sector is er het laatste jaar veel minder jongvee aangehouden. Een laag vervangingspercentage van je melkkoeien en daarmee het verhogen van de levensproductie van de koe is economisch ook zeer interessant.

Voorwaarde is dan wel dat uw jongvee klaar moet zijn voor deze hogere levensproductie.

 

De basis voor de prestaties van uw melkkoeien ligt bij een goede jongvee opfok.

De eerste levensmaanden van een kalf zijn immers cruciaal voor de ontwikkeling tot melkkoe. Optimaliseren van uw jongvee opfok heeft daardoor op korte en lange termijn een hoog rendement.

 

Onze dierenartsenpraktijk heeft jongvee opfok-kengetallen, zoals kalversterfte, afkalfleeftijd vaarzen en de afvoer van vaarzen in de eerste lactatie geïnventariseerd voor al onze melkveehouders. Binnenkort krijgt u meer informatie van ons hoe het met de jongvee opfok op uw bedrijf gesteld is in vergelijking met uw collega- veehouders.

Het JongveeConsultatieBureau van De Oosthof Dierenartsen biedt u verschillende producten en diensten aan. Specifiek naar uw wens kunt u deelnemen aan een

 

  • Workshop Jongvee opfok,

Tijdens deze bijeenkomst wordt u geïnformeerd; waarom het rendeert om uw jongvee opfok te optimaliseren en wordt de hele periode van kalf tot melkkoe doorgenomen en de kritische punten uitgelicht. Binnen deze werkgroepen (max. 10 pers) is er ruimte voor interactie en discussie (van 13.30 uur tot 16.00 uur, €47,50).

 

  • Studiegroep Jongvee opfok,

Past goed als vervolg op en verdieping na de workshop. Deze studiegroepen worden begeleid door een van onze JCB dierenartsen waarbij er gedurende 4-6 middagen op verschillende aspecten van jongvee opfok dieper wordt ingegaan en er samen een bedrijfsrondgang gemaakt wordt. Deze studiegroepen zijn uitermate geschikt voor diegene die bij u de kalveren voert/ het jongvee verzorgt, dames zijn ook uitgenodigd. Leerzaam en samen concrete stappen zetten! (€80/middag).

 

 

 

 

  • Een Jongvee Consult op uw bedrijf plannen,

Elk bedrijf heeft zijn eigen specifieke situatie en aandachtsgebieden. Dat vereist maatwerk! Eén van onze dierenartsen neemt een jongveeconsult af en loopt alle aspecten van uw jongvee opfok langs. Daarna worden de kernpunten besproken en samen met u een plan van aanpak gemaakt (op benodigde tijd).

 

 

  • Een Jongvee opfok box met inhoud en uitleg afnemen.

Deze box bevat veel hulpmiddelen en informatie om uw jongvee opfok in kaart te brengen en te optimaliseren. Uw dierenarts licht het gebruik van deze hulpmiddelen toe. Netjes alles bij elkaar in één box opgeborgen. Deze box bevat o.a. een thermometer, een jongveemeetlint, mest en nest score kaarten, een tegoedbon à 51 euro voor colostro-balls om de biestkwaliteit te meten, een biestfles, etc.(€75).

Uitnodiging Boerenavond 21 maart 2017

Let op uw mail, binnenkort krijgt u meer informatie over de jongvee opfok  op uw bedrijf

Graag gaan we met u aan tafel om de uitslag van onze inventarisatie met u te delen. Neemt u contact met ons op voor het maken van een afspraak?

 

Neemt u deel aan onze Workshop Jongvee opfok, onze Studiegroep, een Jongveeconsult op uw bedrijf of bestelt u de box dan krijgt u een handige biestfles cadeau!

 

 

 

 Met vriendelijke groet,

 

Uw Rundveedierenarts en JCB team De Oosthof