Wij gaan weer naar buiten!!!

Het mooie weer komt er aan dus iedereen is weer volop buiten aan de slag. Maar niet alleen wij gaan weer naar buiten ook ons (jong)vee springt (binnenkort) weer rond in de weides. Helaas is deze weidegang niet zonder risico’s. Want hoe mooi dit ook lijkt of hoe groen het gras ook is, iets waar we vaak later pas bij stilstaan (en soms helaas te laat) zijn de problemen waarmee onze dieren in aanraking kunnen komen tijdens de weidegang.

 

Graag willen wij u adviseren over het belang van preventieve behandelingen bij weidend (jong-)vee en het maken van de juiste diergeneesmiddelkeuze bij de behandeling van uw kostbare vee.

Onderstaand vindt u een overzicht van de preventieve mogelijkheden, voor maatwerk kunt u contact opnemen met uw rundveedierenarts of dierenartspraktijk.

Afbeelding: koeien

Ontwormen, vliegenbestrijding en mineralenvoorziening.

Ontwormen

Maagdarmwormen geven een groeivertraging bij rundvee. De larven overwinteren op de weide en als dieren naar buiten gaan op weiden waar in het afgelopen jaar rundvee heeft gelopen is de weide besmet. Afhankelijk van de leeftijd van het uit te scharen vee en de lengte van de weideperiode zijn er verschillende adviezen te geven:

  • Op een besmette weide en een lange weideperiode > 120 dagen : langwerkende bolus Repidose Forte ingeven bij het naar buiten gaan.
  • Gaan de dieren op een gemaaide weide naar buiten voor 1 juni dan is er vaak nog een restinfectie aanwezig en is het verstandig om de dieren bij het naar buiten gaan met Dectomax te behandelen en dit 8 weken later te herhalen. (Dectomax werkt veel langer dan ivermectine en daarom is het mogelijk om de herhalingsbehandeling pas na 8 weken te herhalen)
  • Gaan de dieren naar buiten op een gemaaide weide na 1 juni dan is vaak een eenmalige behandeling met Dectomax, 4 weken na het uitscharen voldoende.

Ziet uw beweidingschema er anders uit. Wij helpen u graag met een advies op maat.

 

Longwormen

Longworminfecties bij jongvee en melkkoeien komen regelmatig voor. Klinische klachten die in verband staan met longworm zoals hoesten en productiedaling bij melkkoeien wordt vaak gezien. Longworm is een koppelprobleem. Dat komt niet omdat de dieren elkaar besmetten, maar omdat ze in hetzelfde weiland de besmetting oplopen. De wormen overwinteren in dragerkoeien. Behandelen is goed mogelijk, let er dan op dat u bij de melkkoeien een middel gebruikt met een wachttijd van 0 dagen voor de melk (Eprinex pour-on).

 

Vaccinatie tegen longworm geeft de beste garantie op een goede weerstand tegen longwormen. Vaccinatie en weidegang zijn twee zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.Door de combinatie van vaccinatie met weidegang, zullen de dieren een goede weerstand tegen de longwormen opbouwen, zonder dat ze er de schade van ondervinden. Voorkomen is vele malen beter dan genezen; door een longworminfectie treedt onherroepelijk groeiachterstand op. De dieren ontwikkelen slechter en zullen later drachtig worden. Zeker in tijden waarin men (nog) zuiniger moet zijn op het jongvee is de preventie van een longworm-infectie rendabel. 

 

Vliegenbestrijding

Bij ons, onze melkvaarzen en melkkoeien veroorzaken vliegen niet alleen irritatie en onrust, maar bij uw koeien verhogen ze tevens de kans op het verspreiden van mastitis. Zomerwrang is nog steeds een oorzaak van vervroegde afvoer van pinken, maar ook oogontsteking (“houw”) kan door vliegen worden overgebracht.

 

Belangrijk dus om de onrust zo veel mogelijk te voorkomen en de risico’s van het overbrengen van ziekten door vliegen te beperken. Gaat uw jongvee het hele seizoen naar buiten dan adviseren wij Auriplak oorplaatjes. Dit middel is tot 4 maanden effectief tegen veel voorkomende weidevliegen inclusief de zomerwrangvlieg. Auriplak kent geen ‘dip’ in effectiviteit en is diervriendelijk, veilig en onafhankelijk van weersinvloeden. Voor meer informatie over het gebruik van de Auriplak oorplaatjes kunt u hier de flyer downloaden.

 

Werken met Deltanil of de combinatie van Auriplak en Deltanil kan ook. De dosering bedraagt 10 ml per koe. Na gebruik van Deltanil is er een wachttijd van 17 dagen voor vlees en 0 dagen voor melk. Daarnaast kan Deltanil ook gebruikt worden tegen myiasis bij schapen. Download voor meer informatie de brochure over Deltanil.

 

Mineralenvoorziening

Voor een optimale vruchtbaarheid en uiergezondheid is een goede mineralenstatus van groot belang.

Echter wanneer het (jong)vee naar buiten gaat zien wij nogal eens tekorten in het mineralen aanbod m.n. op zandgrond.  Onze ervaring leert dat bedrijven die tijdens de weideperiode gebruik maken van een mineralen bolus deze periode beter doorkomen. 

Voorjaarsactie!

Bij de start van het weideseizoen past onze feestelijke aanbieding. Bovengenoemde middelen kunt u tot 1 juni 2017 voor een scherpe prijs bij ons afnemen. Klik hier om uw bestelling aan ons te mailen. Liever bellen, faxen of langs brengen? Dat kan natuurlijk ook!

 

Parasieten/Mineralen 2017 Actieprijs excl. BTW* Dosering Kosten per 100 kg
       
Ontworming      
Noromectin pour on 1 liter €29.50 1 ml/10 kg €0.29
Noromectin pour on 2.5 liter €57.50 1 ml/ 10 kg €0.23
       
Repidose Forte €19.50 1 bolus €19.50
       
Eprinex pour-on 2.5 liter €159.50 1 ml/ 10 kg €0.63
       
Dectomax inspuitbare opl 200 ml €52.50 1 ml/ 50 kg €0.52
       
  Actieprijs excl. BTW* Dosering Kosten per koe
Mineralenbolus      
Ferti Plus Bolus €5.75 2 boli €11.50
       
Anti-vliegmiddelen      
Deltanil 500 ml €39.50 10 ml/koe €0.79
Deltanil 1000 ml €62.50 10 ml/koe €0.62
       
Auriplak attachetag oorplaatjes 10 st. €55,- 1 plaatje €5.50
Auriplak IR-pijl met sleuf 10 st. €7.50 1 oorpijl €0.75
       
*Deze actie is geldig tot 1 juni 2017    

Voorjaarsactie 2017